fbpx „Małgorzata Czermińska i jej środowisko. Osoby – tematy – pasje”. Wernisaż 24 marca godz. 13.00 w BUG | Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego

Jesteś tutaj

„Małgorzata Czermińska i jej środowisko. Osoby – tematy – pasje”. Wernisaż 24 marca godz. 13.00 w BUG

„Małgorzata Czermińska i jej środowisko. Osoby – tematy – pasje”. Wernisaż 24 marca godz. 13.00 w BUG

logo Muzeum UG
Serdecznie zapraszamy do auli Biblioteki UG, gdzie w dniu 24 marca o godzinie 13.00 odbędzie się spotkanie z okazji otwarcia wystawy „Małgorzata Czermińska i jej środowisko. Osoby – tematy - pasje” (honorowy patronat Rektora UG). Profesor Małgorzata Czermińska jest wybitną literaturoznawczynią i wspaniałym dydaktykiem (w czasie kilku dekad swojej pracy na Uniwersytecie Gdańskim wykształciła 29 doktorów oraz około 200 magistrów). Wypromowani przez nią doktorzy pracują obecnie na uniwersytetach w Gdańsku, Słupsku i w Białymstoku, są animatorami kultury, nauczycielami, redaktorami. Wystawa prezentuje dorobek OSÓB - Pani Profesor oraz środowiska jej doktorów. Na ów dorobek składają się TEMATY badań naukowych i humanistycznych projektów realizowanych przez Panią Profesor i jej uczniów. Osobnym wątkiem będą także PASJE – np. sportowe aktywności promotorki oraz jej uczennic i uczniów. Wystawie towarzyszą liczne zdjęcia całego środowiska odzwierciedlające zarówno zaangażowania zawodowe, jak i hobby, które pozwalały zachować równowagę między pracą oraz innymi niż praca radościami życia.

Wystawa będzie otwarta w dniach 24.03-26.04, w sali 1.21, 1 piętro BUGu.

Kuratorki wystawy:
prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska, dr hab. Magdalena Horodecka, prof. UG, dr Katarzyna Wawrzynkowska
 

Uczniowie i uczennice prof. M. Czermińskiej pracujący na Wydziale Filologicznym to, w kolejności obron: dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk, prof. UG, prof. dr hab. Jean Ward, dr hab. Maciej Michalski, prof. UG, prof. dr hab. Aleksandra Ubertowska, dr hab. Piotr Millati, prof. UG, dr hab. Dariusz Szczukowski, prof. UG, dr Bartosz Dąbrowski, dr hab. Marcin Całbecki, prof. UG, dr hab. Magdalena Horodecka, prof. UG, dr hab. Katarzyna Szalewska, prof. UG.

Przypominamy też najważniejsze, kanoniczne książki autorskie prof. dr hab. Małgorzaty Czermińskiej:

1. Czas w powieściach Parnickiego. Ossolineum, Wrocław 1972

2. Teodor Parnicki, PIW, Warszawa 1974

3. Autobiografia i powieść czyli pisarz i jego postacie. Wyd. Morskie, Gdańsk 1987

4. Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Universitas, Kraków 2000

5. Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności. Przewodnik, wespół z Grażyną

Borkowską i Ursulą Phillips, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000.

6. Gotyk i pisarze. Topika opisu katedry, słowo/obraz terytoria, Gdańsk, 2005

7. Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie, wyzwanie, Wydanie 2 zmienione, Universitas

Kraków 2020

8. The Autobiographical Triangle: Wittness, Confession, Challenge, Peter Lang, Berlin 2019

przekład wydania 2, zmienionego (tłumaczenie i redakcja naukowa prof. Jean Ward, UG)

Wystawa dotycząca prof. Małgorzaty Czermińskiej

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marietta Tiszbein
Treść wprowadzona przez: Marietta Tiszbein
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 marca 2023 roku, 9:11