fbpx Dane osobowe w badaniach naukowych | Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego

Jesteś tutaj

Dane osobowe w badaniach naukowych

Przetwarzanie danych osobowych w badaniach naukowych

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Wszyscy pracownicy uczestniczący w badaniu i przetwarzający w związku z tym dane osobowe osób badanych, muszą mieć stosowne upoważnienie. W przypadku braku takiego upoważnienia należy złożyć w  systemie elektronicznym ODO na Portalu Pracownika wniosek o nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 

Zgoda i klauzula informacyjna

Osoby biorące udział w badaniu powinny wyrazić stosowną zgodę oraz zostać zapoznane z klauzulą informacyjną.

Wzór klauzuli

Zasada minimalizacji

Przetwarzanie tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

Zabezpieczenie danych

  • Ograniczony i ściśle kontrolowany dostęp do danych
  • Pseudonimizacja, anonimizacja
  • Bezpieczny obieg danych

 

Więcej informacji na stronach:

Praktyczne poradniki dotyczące przetwarzania danych osobowych

Ochrona Danych Osobowych na Uniwersytecie Gdańskim

Przetwarzanie danych osobowych w badaniach naukowych