Zielony UG - zgłoś projekt

Zielony UG - plakat promujący nowy konkurs

Szanowni Państwo, informujemy o nowym konkursie na Uniwersytecie Gdańskim pn. Zielony Uniwersytet (Zielony UG), realizowany w specjalnej edycji Akademickiego Budżetu Obywatelskiego. Zapraszamy studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji do zgłaszania swoich propozycji do 18 marca 2024 r. Konkurs Zielony UG jest realizowany w ramach projektu SEA-EU 2.0 finansowanego ze środków Erasmus+.

Celem przeprowadzenia konkursu Zielony UG jest zwiększenie naszego zaangażowania w ekologiczną i społeczną transformację Uniwersytetu Gdańskiego. Dlatego zaproszenie do udziału w konkursie kierowane jest do całej społeczności akademickiej oraz pracowników administracji.

Na realizację projektów w edycji organizowanej w 2024 r. przeznaczone jest 80.000,00 zł brutto. Kosztorys realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć 20.000 zł brutto.

Projekty zgłaszane do konkursu Zielony Uniwersytet Gdański powinny obejmować materiały lub wyposażenie, w ramach których mogą być realizowane przykładowe działania:

  • inicjatywy zmierzające do zmniejszenia zużycia papieru i innych materiałów biurowych;
  • zagospodarowanie wody deszczowej, odpadów zielonych, kompostowania;
  • efektywna segregacja odpadów;
  • ograniczenie zużycia energii elektrycznej, wody i innych zasobów;
  • uruchomienie ogrodów społecznościowych, które objęte będą opieką pracowników i studentów;
  • zakup stacji ładowania urządzeń elektronicznych zasilanych energią słoneczną lub innymi źródłami, np. rowery stacjonarne generujące energię elektryczną;
  • punkty naprawcze;
  • tablice informacyjne podnoszące świadomość społeczności akademickiej w zakresie zrównoważonego rozwoju, np. pokazujące zużycie energii elektrycznej czy wody w czasie rzeczywistym;
  • inne inicjatywy wspierające zieloną transformację UG.

Zgłaszanie projektów do konkursu Zielony UG odbywa się elektronicznie, w Portalu Pracownika i w Portalu Studenta. Linki do formularzy zgłoszeniowych zostaną udostępnione w poniedziałek, 18 marca, na stronie Zielony UG (https://ug.edu.pl/zielony-ug).

Więcej o inicjatywie znajduje się w artykule na stronie aktualności UG - Zielony UG - zgłoś swój projekt 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 21. Marzec 2024 - 10:51; osoba wprowadzająca: Marietta Tiszbein Ostatnia zmiana: piątek, 29. Marzec 2024 - 10:07; osoba wprowadzająca: Jolanta Wittstock