fbpx 2. Kto może skorzystać z usługi zdalnego dostępu? | Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego

Jesteś tutaj

2. Kto może skorzystać z usługi zdalnego dostępu?

2. Kto może skorzystać z usługi zdalnego dostępu?

Dostęp do zasobów elektronicznych spoza sieci UG mają pracownicy, doktoranci oraz studenci UG (stacjonarni, zaoczni i słuchacze studiów podyplomowych).

Przy logowaniu należy podać login i hasło do konta bibliotecznego.

Login to:

  • numer indeksu poprzedzony prefiksem 5100 dla studentów lub prefiksem 510090 dla doktorantów posiadających ELS,
  • numer karty bibliotecznej dla pracowników UG.