6. Zasady korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego