Inni użytkownicy

Pracownicy, doktoranci i studenci publicznych szkół wyższych (których biblioteki wchodzą w skład Zespołu Bibliotek Naukowych Województwa Pomorskiego), uczniowie szkół ponadpodstawowych, słuchacze Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, inni (doktoranci spoza UG z poręczeniem od promotora UG, emerytowani pracownicy UG,doktorzy stypendyści), pozostałe osoby po wpłaceniu kaucji 
mają uprawnienia do: 

  • wypożyczenia 5 egz. na 30 dni (bez wypożyczeń krótkoterminowych),
  • jednorazowej prolongaty o miesiąc,  
  • wypożyczenia czytnika e-booków na 30 dni z możliwością 5-krotnej prolongaty na 30 dni,
  • korzystania z zasobów elektronicznych w sieci UG, 
  • zamawiania publikacji z innych bibliotek przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną (tylko doktoranci spoza UG z poręczeniem promotora z UG).
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 22. Czerwiec 2021 - 13:52; osoba wprowadzająca: Witold Warsiński Ostatnia zmiana: czwartek, 1. Grudzień 2022 - 23:02; osoba wprowadzająca: Witold Warsiński