fbpx Inni użytkownicy | Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego

Jesteś tutaj

Inni użytkownicy

Inni użytkownicy

Doktoranci spoza UG z poręczeniem promotora UG, emerytowani pracownicy UG, doktorzy stypendyści oraz inne osoby po uiszczeniu opłaty, zgodnie z obowiązującym Cennikiem mają uprawnienia do: 

  • wypożyczenia 5 egzemplarzy na okres 30 dni (bez wypożyczeń krótkoterminowych),
  • prolongaty: 1x1 miesiąc, 
  • wypożyczenia czytnika e-booków na 30 dni z możliwością 5-krotnej prolongaty na 30 dni
  • korzystania z zasobów elektronicznych w sieci UG, 
  • zamawiania publikacji z innych bibliotek przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną (tylko doktoranci z poręczeniem promotora z UG).