6. FAQ

 1. Czy mogę odebrać książkę z Biblioteki Ekonomicznej (BEkon) w Bibliotece Głównej (BUG-Oliwa)?
  Nie. Książkę należy odebrać w miejscu wybranym w zamówieniu. 
   
 2. Co jest hasłem, a co numerem czytelnika ?
  Numer czytelnika jest prefiks 5100 oraz numer legitymacji elektronicznej, np. 5100123456.
  Hasło to domyślnie numer PESEL. Pamiętaj, aby po pierwszym logowaniu, zmieć hasło na własne.
   
 3. Zapomniałem/am hasła do konta. Jak mogę je odzyskać?
  Aby odzyskać hasło, należy zgłosić się do dowolnej wypożyczalni lub samodzielnie je wygenerować. Wówczas należy kliknąć na link "Zapomniałeś hasła", który znajduje się w zakładce "Zaloguj" tuż pod numerem i hasłem czytelnika.
   
 4. Czy mogę dokonać prolongaty, jeśli termin zwrotu już upłynął?
  Tak, ale pod warunkiem, że książka nie była jeszcze prolongowana i nie została zamówiona przez innego czytelnika. W takiej sytuacji, należy skontaktować się z dowolną wypożyczalnią (po upływie terminu zwrotu nie możesz dokonać prolongaty samodzielnie). Za okres między terminem zwrotu, a terminem prolongaty, system naliczy karę, którą trzeba będzie zapłacić
   
 5. Jestem spoza Trójmiastem, a zbliża się termin zwrotu książki. Co mogę zrobić?
  Jeśli książka nie była jeszcze prolongowana, możesz ją prolongować: online, telefonicznie lub drogą mailową. Możesz również poprosić o zwrot książki zaufaną osobę. Nie musisz dokonać go osobiście.
   
 6. Czy ktoś może za mnie wypożyczyć książkę?
  Tak, jeśli został wcześniej osobiście upoważniony w Wypożyczalni. Osoba upoważniana musi posiadać dokument tożsamości.
   
 7. Mieszkam w Trójmieście, ale studiuję poza nim. Czy mogę wypożyczać książki z BUG?
  Nie możesz. Prawo do wypożyczania książek mają studenci UG oraz studenci z innych publicznych uczelni z Trójmiasta.
   
 8. Co oznacza termin "w przetwarzaniu"?
  Termin "w przetwarzaniu" oznacza, że książka została zamówiona i czeka na odbiór przez czytelnika. Książkę należy odebrać w ciągu 3 dni.
   
 9. Jak długo trzeba czekać na zamówioną książkę?
  Czas oczekiwania na zamówioną książkę wynosi do 30 minut.
   
 10. Czy jeśli oddałem/am książkę, ale nie uiściłem kary mam prawo do wypożyczania?
  Nie, do czasu uiszczenia należności nie możesz zamawiać ani wypożyczać książek.
   
 11. Od kiedy naliczana jest kara za przetrzymane książki?
  Po upływie 3 dni od przekroczenie terminu zwrotu (wyłączając dni świąteczne), system komputerowy zaczyna automatycznie naliczać karę.
   
 12. Co oznaczają skróty: BHum, BEkon?
  BHum to skrót od nazwy: Biblioteka Humanistyczna, BEkon - Biblioteka Ekonomiczna.
   
 13. Czy mogę oddać książkę w dowolnej bibliotece?
  Nie, książkę należy oddać w miejscu jej wypożyczenia.
   
 14. Dlaczego nie mogę zamówić książki znajdującej się w Bibliotece Głównej w Oliwie?
  Biblioteka Główna nie posiada magazynu, książki są ułożone na dostępnych dla czytelników regałach (zasada wolnego dostępu), dlatego nie można zamówić ich online.
   
 15. Czy mogę zamówić książki online, by czekały na mnie w Bibliotece?
  Tak, ale tylko z tych bibliotek, które posiadają magazyn: Biblioteka Ekonomiczna, Humanistyczna i Prawna. Książka zamówiona z wypożyczalni czeka na odbiór 3 dni, a z czytelni tylko do końca dnia,
  w którym zastało złożone zamówienie.
   
 16. Jestem studentem I roku studiów. Ile maksymalnie książek mogę wypożyczyć i na jak długo?
  Student I roku jednorazowo może wypożyczyć 15 tytułów na miesiąc  (w tym płyty CD/DVD) z możliwością dokonania dwukrotnej prolongaty o kolejny miesiąc.
  Studenci z podwyższonym limitem wypożyczeń (indywidualny tok nauczania, drugi kierunek studiów lub ostatni roku studiów) mogą wypożyczyć 20 książek. Studenci posiadający uprawnienia do zwiększonego limitu zobowiązani są zgłosić zmianę swojego statusu bibliotekarzowi w wypożyczalni.
   
 17. Czy istnieje możliwość prolongaty wypożyczonej książki?
  Czytelnik może samodzielnie dokonać dwukrotnie prolongaty terminu zwrotu książek online na okres miesiąca, pod warunkiem, że książka nie została zamówiona przez innego czytelnika. Prolongaty można dokonać również telefonicznie oraz mailowo.
   
 18. Ile wynoszą opłaty za przetrzymane książki lub płyty CD/DVD?
  Opłata za przetrzymanie dokumentów wg. cennika wynosi:
  - książki i płyty CD/DVD z księgozbioru przeznaczonego do wypożyczania 0,50 zł dziennie od każdego egzemplarza
  - książki z księgozbioru czytelni wypożyczone krótkoterminowo 5,00 zł dziennie od każdego egzemplarza. 
   
 19. Próbowałem zamówić książki online,ale pojawił się komunikat, że moje zamówienie nie zostało zrealizowane. Dlaczego?
  Najczęstszą przyczyną niezrealizowanego zamówienia są przetrzymane książki na koncie, wygaśnięcie konta (konto biblioteczne należy prolongować na początku każdego roku akademickiego), przekroczony limit zamówień lub nieuregulowane kary.
   
 20. Czy mogę zarezerwować książkę wypożyczoną przez innego czytelnika?
  Tak, jest taka możliwość. Student może też sprawdzić na swoim koncie w zakładce Zamówienia, które miejsce w kolejce zajmuje jego rezerwacja. System automatycznie wysyła e-maila z informacją o możliwości odbioru zarezerwowanej książki. Należy ją odebrać w danej wypożyczalni w ciągu 5 dni. Po tym terminie zostaje przekazana do magazynu.
   
 21. Nie jestem studentem ani pracownikiem UG. Czy mogę korzystać z zasobów Biblioteki?
  Wszystkie osoby zainteresowane księgozbiorem mogą z niego korzystać na miejscu. Warunki wypożyczania zawarte są w Regulaminie Udostępniania Zbiorów Biblioteki UG.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 22. Czerwiec 2021 - 16:11; osoba wprowadzająca: Witold Warsiński Ostatnia zmiana: poniedziałek, 1. Sierpień 2022 - 14:02; osoba wprowadzająca: Witold Warsiński