Programy publikowania Open Access

Programy publikowania Open Access

Logo Elsevier

Program publikowania otwartego w ramach licencji krajowej 2022-2024 Elsevier

Pula artykułów/voucherów: zostało wykorzystane 40 artykułów z puli 1013 artykułów na 2024 r.

Lista czasopism objętych programem 

Dodatkowe czasopisma dostępne w programie dla UG
 

Logo Springer

Program publikowania otwartego w ramach licencji krajowej 2022-2024 Springer

Program został wznowiony z pulą 1363 artykułów na 2024 r.

Lista czasopism objętych programem

 

Logo American Chemical Society

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej American Chemical Society (ACS) 2023-2025

Program działa od 1 stycznia 2024 r. z nową pulą 392 artykułów na 2024 r. 

Lista czasopism objętych programem

 

Logo Cambridge University Press

Program publikowania otwartego Cambridge University Press (CUP) – umowa indywidualna

Pula wynosi 50 artykułów łącznie. Pula ta nie jest rozdzielona na instytucje (które podpisały umowę z CUP w 2024 r.), artykuły są włączane do programu w kolejności zgłoszeń dokonywanych przez autorów po przyjęciu artykułów do publikacji. Przy czym w ramach tej puli każdy członek konsorcjum może opublikować maksymalnie 5 artykułów.

Lista czasopism objętych programem

 

Logo Emerald   

Program publikowania otwartego Emerald – umowa indywidualna

Pula artykułów/voucherów: 2 vouchery na rok 2024

 

Logo IOP

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej IOP 2023-2025

Pula artykułów/voucherów: program działa od 1 stycznia 2024. z nieograniczoną pulą na 2024 r.

Lista czasopism objętych programem 

 

Logo Taylor&Francis

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej Taylor&Francis (T&F) 2024

W 2024 r. jest planowane uruchomienie programu w ramach nowej umowy licencyjnej read&publish. Program zostanie uruchomiony po przyznaniu przez MEiN dofinansowania na 2024 r. i podpisaniu nowej umowy, prawdopodobnie w czerwcu 2024 r.

Lista czasopism objętych programem
 

Logo Science Advances

Czasopismo Science Advances - w ramach licencji krajowej 2022-2024

Pula artykułów/voucherów: pula 10 artykułów – dla wszystkich instytucji w Polsce korzystających z licencji krajowej

Do publikowania otwartego przeznaczone jest osobne czasopismo open-access Science Advances

 

Logo SCOAP3

Program międzynarodowy Scoap3

Program jest kontynuowany w sposób ciągły i bez ograniczeń na liczbę artykułów.
 

Więcej informacji na temat programów publikowania otwartego w ramach licencji WBN na stronie https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/ 
 

Lokalny Administrator UG 

Urszula Kulczycka urszula.kulczycka@ug.edu.pl

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 17. Październik 2023 - 09:01; osoba wprowadzająca: Witold Warsiński Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. Maj 2024 - 09:46; osoba wprowadzająca: Urszula Kulczycka