Projekty

Projekty

logo Fundusze Europejskie

Projekt grantowy „Wspieranie procesów konsolidacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Został zrealizowany przez Politechnikę Gdańską - lidera projektu wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Gdańskim Celem projektu było przygotowanie Uczelni Fahrenheita do utworzenia federacji.

Zadania zrealizowane w bibliotekach Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Gdańskiego:

  • Implementacja systemu bibliotecznego nowej generacji w Uczelniach Fahrenheita (etap I)
  • Wdrożenie jednolitego systemu raportowania danych na Uczelniach Fahrenheita
  • Integracja usług udostępniania i zarządzania zbiorami bibliotecznymi poprzez implementację lub rozszerzenie rozwiązań RFID w bibliotekach Uczelni Fahrenheita
  • Budowanie kompetencji w zakresie profesjonalnej obsługi czytelnika w bibliotekach Uczelni Fahrenheita – szkolenia zewnętrzne
  • Wdrożenie kompleksowego programu rozwijania kompetencji bibliotekarzy wspierających pracowników naukowych w zakresie zarządzania danymi badawczymi w Uczelniach Fahrenheita
  • Aktualizacja systemów operacyjnych na stacjach roboczych obsługujących systemy i usługi biblioteczne w Uczelniach Fahrenheita
  • Wdrożenie usługi publikowania otwartego w czasopismach wydawnictwa zagranicznego.

W części projektu prowadzonej w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego zakupiono: 6 stanowisk do kodowania etykiet RFID (Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego), 730 000 etykiet RFID (Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego), 138 aktualizacji licencji systemu Windows do wersji 10 w następujących lokalizacjach:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk

Biblioteka Ekonomiczna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Armii Krajowej 110, 81-824 Sopot

Biblioteka Historii Kultury Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bielańska 5, 80-851 Gdańsk

Biblioteka Humanistyczna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk

Biblioteka Neofilologiczna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk

Biblioteka Prawna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk

Czytelnia Oceanograficzna Uniwersytetu Gdańskiego, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia

Sekcja Zasobów Bibliotecznych (Magazyn Składowy BUG), ul. Chodkiewicza 9a, 80-514 Gdańsk
 

Dofinansowanie było zrealizowane na mocy umowy grantowej nr MEiN/2022/DIR/3438

 

 

„Unikatowe kolekcje pomorsko-kaszubskie w spuściźnie prof. Andrzeja Bukowskiego w zbiorach BUG”

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego realizuje projekt w ramach modułu „Wsparcie dla bibliotek naukowych” w programie Społeczna Odpowiedzialność Nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki. Tytuł projektu to: „Unikatowe kolekcje pomorsko-kaszubskie w spuściźnie
prof. Andrzeja Bukowskiego w zbiorach BUG”. 

Celem projektu jest upowszechnienie unikatowych kolekcji pomorsko-kaszubskich ze spuścizny prof. Andrzeja Bukowskiego poprzez udostępnienie informacji o zbiorach w katalogu Biblioteki UG i katalogu NUKAT oraz stworzenie wiernych kopii cyfrowych, a następnie umieszczenie zdigitalizowanych publikacji w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Zapewni to dostęp dla wszystkich odbiorców. 

  • Okres realizacji: 9 miesięcy, 1.11.2022-31.07.2023
  • Kwota dofinansowania: 32 329,00
  • Całkowita wartość projektu: 36 579,00.

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 14. Grudzień 2022 - 13:02; osoba wprowadzająca: Witold Warsiński Ostatnia zmiana: środa, 21. luty 2024 - 07:47; osoba wprowadzająca: Jolanta Wittstock