Bibliometria

Bibliometria

Bibliometria – zbiór metod statystycznych i matematycznych stosowanych do analizy piśmiennictwa naukowego. Narzędzie przydatne przy ocenie parametrycznej badaczy i jednostek naukowych.

Wskaźniki bibliometryczne 

Impact Factor (IF) - wskaźnik prestiżu i oddziaływania czasopisma na środowisko naukowe, świadczący o częstości cytowania publikacji zamieszczonych w danym czasopiśmie - obliczany na bazie zasobów Web of Science.

CiteScore,  SNIP, SJR - wskaźniki pomiaru wpływu czasopism tworzone na podstawie analizy cytowań w bazie Scopus.

Indeks Hirscha - liczba publikacji, które cytowane były co najmniej h razy. Np. współczynnik h = 10 oznacza, że autor ma 10 publikacji cytowanych co najmniej 10 razy. Wielkość h zależy od dwóch czynników: liczby publikacji i ich popularności.
 

Narzędzia bibliometryczne i bibliograficzne: 

SciVal - narzędzie do analizy danych z bazy Scopus. 

Publish or Perish - program do wyszukiwania i analizy cytowań w Google Scholar, obliczania indeksu Hirsza. 

EndNote - program służy do tworzenia cytowań w tekście oraz bibliografii załącznikowej. Jest on dostępny po zarejestrowaniu się i zalogowaniu w bazie Web of Science przez stronę Biblioteki UG (Zakładka E-Biblioteka >Zasoby elektroniczne >Web of Science). Wersja online jest darmowa. Instrukcja Endnote ze strony Clarivate Analythics 

Bazy bibliograficzne: 

Web of Science Core Collection (platforma Web of Science) - Kolekcja baz danych produkowanych przez firmę Clarivate Analytics
(dawniej Thomson Reuters). 

Scopus - Interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych, wydawana przez firmę Elsevier. 

Master Journal List - Lista naukowych czasopism, opracowywana i aktualizowana przez Institute for Scientific Information. Zawiera tytuły, które są uwzględniane w bazach Instytutu (m.in. w Web of Science Core Collection).
 

Ewaluacja jakości działalności naukowej:

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 17. Czerwiec 2021 - 14:21; osoba wprowadzająca: Witold Warsiński Ostatnia zmiana: środa, 17. Kwiecień 2024 - 15:55; osoba wprowadzająca: Marietta Tiszbein