Przydatne informacje

Godziny otwarcia

Biblioteka Główna i biblioteki specjalistyczne są czynne od poniedziałku do soboty (za wyjątkiem Biblioteki Historii Kultury i Czytelni Oceanograficznej, które w soboty są nieczynne). Serdecznie zapraszamy do korzystania.

Uprawnienia czytelników

Do wypożyczania zbiorów BUG uprawnieni są: pracownicy, doktoranci i studenci UG oraz innych publicznych szkół wyższych woj. pomorskiego, uczniowie szkół ponadpodstawowych, słuchacze GUTW, pozostałe osoby po wpłaceniu kaucji zgodnie z Cennikiem.

Szkolenia

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku jest obowiązkowe zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Gdańskiego § 19. ust. 2, pkt. 2 i 3. Szkolenie online jest dostępne na Portalu Edukacyjnym.