Informator

Informator

Najważniejsze informacje o: aktualnych godzinach otwarcia, zasadach korzystania z Biblioteki UG, zasadach udostępniania zbiorów, płatnościach, udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami.

Nauka

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego: gromadzi i udostępnia w Bazie Wiedzy dorobek naukowy pracowników, doktorantów i studentów UG, prowadzi konsultacje w zakresie zarządzania danymi badawczymi oraz oferuje pomoc przy tworzeniu DMP, zarządza i udostępnia platformę Uniwersyteckie Czasopisma Naukowe UG.

Nauka w BUG

Przydatne informacje

Biblioteka Główna i biblioteki specjalistyczne są czynne od poniedziałku do soboty (za wyjątkiem Biblioteki Historii Kultury i Czytelni Oceanograficznej, które w soboty są nieczynne). Serdecznie zapraszamy do korzystania.

Do wypożyczania zbiorów BUG uprawnieni są: pracownicy, doktoranci i studenci UG oraz innych publicznych szkół wyższych woj. pomorskiego, uczniowie szkół ponadpodstawowych, słuchacze GUTW, pozostałe osoby po wpłaceniu kaucji zgodnie z Cennikiem.

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku jest obowiązkowe zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Gdańskiego § 19. ust. 2, pkt. 2 i 3. Szkolenie online jest dostępne na Portalu Edukacyjnym.