fbpx Nowości od EBSCO: testowane bazy dot. nauk przyrodniczych | Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego

Jesteś tutaj

Nowości od EBSCO: testowane bazy dot. nauk przyrodniczych

Nowości od EBSCO: testowane bazy dot. nauk przyrodniczych

Zapraszamy do testowania nowych baz od EBSCO. Test potrwa do 27.05.2022.

Baza CAB Abstracts with Full Text, przygotowana we współpracy z ekspertami z CABI, zapewnia dostęp do światowej literatury z zakresu nauk przyrodniczych. Obejmuje tematy z zakresu stosowanych nauk przyrodniczych - od rolnictwa, środowiska i nauk weterynaryjnych, po ekonomię stosowaną, rekreację/turystykę i żywienie. Zawartość bazy obejmuje 1,238 aktywne czasopisma pełnotekstowe, spośród których 978 to aktywne, pełnotekstowe czasopisma bez embarga. CAB Abstracts with Full Text obejmuje kluczowe tematy z zakresu nauk przyrodniczych, w tym rolnictwo, środowisko naturalne, nauka o żywności, zdrowie człowieka, mykologia, odżywianie, nauki o roślinach, nauki weterynaryjne.  

Baza  Veterinary Source to kolekcja pełnotekstowych czasopism naukowych i magazynów poświęconych wszystkim aspektom opieki zdrowotnej zwierząt. Zasób jest niezbędnym źródłem informacji dla lekarzy weterynarii, asystentów weterynaryjnych i studentów nauk weterynaryjnych. Baza zapewnia dostęp do badań nad zapobieganiem, kontrolą, diagnozowaniem i leczeniem chorób i urazów u zwierząt. Obejmuje tematy związane z każdym aspektem opieki zdrowotnej nad zwierzętami, takie jak patologia i parazytologia zwierząt, weterynaryjna opieka medyczna i praktyki medyczne, anatomia i fizjologia, opieka nad małymi i dużymi zwierzętami, odżywianie, diagnostyka, rozmnażanie i hodowla zwierząt. 

Baza FSTA with Full Text jest specjalistyczną, pełnotekstową kolekcją obejmującą literaturę naukową i technologiczną dotyczącą żywności, napojów i żywienia. Jest ona tworzona we współpracy z zespołem ekspertów w ramach IFIS, organizacji non-profit, która nieustannie angażuje się w naukę i rozwój oraz cieszy się reputacją naukowej integralności, dokładności i doskonałości. Oprócz podstawowych obszarów nauki o żywności, technologii żywności i żywienia, FSTA with Full Text zawiera treści skupione na żywności w wielu pokrewnych dziedzinach, takie jak biotechnologia, bezpieczeństwo żywności, technologie omiczne, karmy dla zwierząt domowych, nauka o sporcie, zrównoważony rozwój. Zawartość bazy obejmuje 247 aktywnych czasopism pełnotekstowcyh, spośród których 172 to aktywne czasopisma pełnotekstowe bez embarga.

Dostęp do baz z komputerów w sieci UG oraz zdalnie przez system HAN.

 

Informacja o bazie CAB Abstract with Full Text

Informacja o bazach FSTA with Full Text oraz Veterinary Source

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jolanta Wittstock
Treść wprowadzona przez: Marzena Grzegowska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 29 marca 2022 roku, 13:18