Dni Użytkowników Systemu Omega-PSIR - relacja z pierwszego dnia

Otwarcie spotkania użytkowników systemu Omega-PSIR

Dzisiaj w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczęły się Dni Użytkowników Systemu Omega-PSIR. Jeszcze przed oficjalnym otwarciem odbyły się Konsultacje dla chętnych. Pomyślane zostały w ten sposób, żeby mniej doświadczeni użytkownicy systemu mieli okazję porozmawiać z tymi bardziej doświadczonymi. Zakres tematyczny tych konsultacji był bardzo szeroki począwszy od publikacji, projektów, bazy czasopism, panelu redaktora po dane badawcze i multimedia.
Te stoliki obsługiwane były przez przedstawicieli instytucji użytkujących system Omega – PSIR. Wśród stolików tematycznych znalazło się też miejsce na „Superstolik” prowadzony przez przedstawicieli firmy Sages, przy którym konsultowany mógł być dowolny temat. W tym samym czasie na swoim pierwszy posiedzeniu stacjonarnym zebrała się Rada Użytkowników systemu Omega-PSIR pod przewodnictwem p. Danuty Szewczyk-Kłos, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego. Rada spotkała się z przedstawicielami Politechniki Warszawskiej oraz firmy Sages, a także
prof. dr hab. Jarosławem Arabasem z Politechniki Warszawskiej, który dołączył do spotkania w trybie zdalnym.

Dni Użytkowników systemu Omega PSIR oficjalnie otworzyła Przewodnicząca Rady Bibliotecznej UG prof. dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, która w swoim krótkim wystąpieniu przywitała uczestników, w szczególności przedstawicieli instytucji, które współorganizują spotkanie w Uniwersytecie Gdańskim. Zwróciła uwagę na fakt, ze system Omega-PSIR sprawdził się w poprzedniej ewaluacji. Ponadto zaznaczyła, że nowa formuła współpracy, prowadzonej
w ramach kształtującej się społeczności użytkowników systemu, daje nadzieję na postępujący rozwój oprogramowania, eliminowanie jego słabych i wzmacnianie silnych stron.

Referat Makrokorzyści z mikrowspółpracy na rzecz użytkowników systemu wygłosiła dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego Danuta Szewczyk-Kłos. Prelegentka wspomniała o utworzeniu 12 lipca 2023 r. Rady Użytkowników systemu Omega-PSIR oraz przedstawiła widoczne już po kilku miesiącach efekty jej współpracy. Zaprezentowała także wyniki ankiety na temat wykorzystania systemu w ośrodkach akademickich.

Kolejne wystąpienie zatytułowane Organizacja obsługi modułu Projekty Bazy Wiedzy w Centrum Obsługi Projektów PW wygłosiła dr Halina Bukowiecka z Politechniki Warszawskiej. Warto wspomnieć, że Politechnika Warszawska była pierwsza instytucją, która sięgnęła po Moduł Projekty w systemie Omega-PSIR począwszy od etapu tworzenia wniosku projektowego, poprzez uzyskanie dotacji grantowej, aż do zakończenia realizacji projektów. Prelegentka podzieliła się dotychczasowymi doświadczeniami i planami dalszych działań.

O tym w jaki sposób firma Sages postanowiła zaangażować sztuczna inteligencję w przetwarzanie dokumentów, by stały się łatwiej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami opowiedział w ramach sesji sponsorskiej  tuż przed przerwą
dr Jakub Koperwas, prezes firmy Sages, który wystąpił z prezentacją  WCAG AI - dokumenty na uczelni dostępne dla osób niewidzących i niedowidzących.

Kolejną sesję rozpoczęła dr Katarzyna Świerk wystąpieniem Doskonałość naukowa – dwa spojrzenia. Porównanie inicjatyw wspierających rozwój nauki w Polsce i Ameryce Łacińskiej. W tej prezentacji zestawiony został funkcjonujący
w Polsce od 2019 r. program Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza oraz programy obowiązujące w takich krajach Ameryki Łacińskiej jak Wenezuela, Chile, Brazylia oraz Argentyna. Dążenie do doskonałości naukowej jest wspólne zarówno dla Polski jak i państw Ameryki Łacińskiej. Różnią nas jednak drogi do tego celu.

W kolejnej prezentacji Wdrożenie oceny pracowniczej UG kierowniczka Oddziału Bibliografii i Bibliometrii BUG p. Mirosława Prahl opisała dotychczasowe doświadczenia Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego ze współpracy z firmą Sages
w zakresie tworzenia dedykowanych raportów do oceny pracowniczej za lata 2018-2021 oraz 2022-2025. Obecnie UG jest na etapie końcowym przygotowywania drugiego z kolei raportu niezbędnego do oceny pracowniczej. Prelegentka zwróciła uwagę na trudności, które pojawiły się w trakcie tworzenia raportu oraz wyraziła nadzieję na szybkie zakończenie prac nad aktualnym raportem dotyczącym oceny pracowniczej UG.

Do prezentacji p. Mirosławy Prahl nawiązał dr Jakub Koperwas w wystąpieniu System Oceny Pracowniczej omawiając prowadzone przez firmę Sages działania w tym zakresie.

Na zakończenie uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać wystąpienia prof. Henryka Rybińskiego Roadmapa z Politechniki Warszawskiej. Profesor Rybiński w planach rozwojowych na najbliższe dwa lata wymienił kilka obszarów,
w których ten rozwój będzie postępował, a wśród nich: proces ewaluacyjny, otwarta nauka oraz zarządzanie nauką.
W kontekście ewaluacji prof. Henryk Rybiński zagwarantował adaptację do ewentualnych zmian w systemach centralnych (POLon, PBN).

Na zakończenie dnia przeprowadzone zostały konsultacje z zakresu rozwoju Modułu Projekty. Spotkanie to prowadził prof. Henryk Rybiński, dr Jakub Koperwas oraz Magdalena Szorc.

Roman Tabisz/Sekcja Promocji BUG

zdj. Agata Kuźma
 

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 13. Maj 2024 - 18:14; osoba wprowadzająca: Marietta Tiszbein Ostatnia zmiana: środa, 15. Maj 2024 - 10:19; osoba wprowadzająca: Marietta Tiszbein