Dni Użytkowników Systemu Omega-PSIR - relacja z drugiego dnia

Dni Użytkowników Systemu Omega-PSIR - relacja z drugiego dnia

Drugi dzień Dni użytkowników systemu Omega-PSIR zdominowany został przez dwa niezmiernie istotne wątki nie tylko dla administratorów, czy redaktorów tego systemu ale także członków społeczności akademickich instytucji z niego korzystających. Po pierwsze omówione zostały możliwości tworzenia raportów lub zestawień w formie tzw „pivotów”, 
a po drugie podjęto próbę spojrzenia na naukę z perspektywy jej otwierania próbując dokonać diagnozy aktualnego stanu tego zjawiska w warunkach polskiej nauki.

Już w pierwszej sesji podjęte zostały obydwa główne zagadnienia rozważane tego dnia. W wystąpieniu rozpoczynającym drugi dzień obrad dr Łukasz Skonieczny z Politechniki Warszawskiej wprowadził uczestników 
w zawiłości tworzenia raportów oraz zestawień z systemu Omega PSIR. Bezpośrednio po tym wystąpieniu dr Anna Łobodzińska z Laboratorium Analiz Statystycznych w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym dokonała analizy stanu otwartej nauki w Polsce. Na podstawie wyników badań ilościowych i jakościowych przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki przedstawiła wnioski wynikające z przygotowanego raportu w zakresie: polityk otwartego dostępu, repozytoriów, kadry otwartej nauki. W raporcie szukano także odpowiedzi na pytanie, czy otwartość jest nagradzana. Zdefiniowano również wyzwania, które stoją przed otwartą nauką w Polsce.

W kolejnej sesji organizatorzy Dni Użytkowników zaproponowali wysłuchanie panelu dyskusyjnego „Czy łatwo być FAIR?” Zaproszenie do udziału w panelu przyjęli badacze reprezentujący różnorodne dyscypliny naukowe, a wśród nich dr Aleksandra Dudkowska z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów Instytutu Budownictwa Wodnego PAN, której zainteresowania naukowe koncentrują się wokół fizyki, oceanografii i inżynierii morskiej, dr Jacek Pokrzywnicki filolog klasyczny z Uniwersytet Gdańskiego oraz dr Łukasz Rąbalski z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Do panelu zaproszono także ekspertów pracujących 
w bibliotekach: dr Jakuba Rusakowa z Biblioteki Głównej GUMed oraz Zbigniewa Ruszczyka z Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego. Paneliści zmierzyli się z trzema seriami pytań. „Na rozgrzewkę” opowiadali o swoich dotychczasowych doświadczeniach z danymi badawczymi, szukali odpowiedzi na pytanie: jakie widzą największe przeszkody, które utrudniają osiągnięcie FAIR i jak można te przeszkody usunąć, a w ostatniej serii pytań przedstawiali swój punkt widzenia odnośnie poszczególnych zasad ukrytych pod akronimem FAIR. Panel moderowali Agnieszka Milewska z GUMed oraz Roman Tabisz z UG. Bezpośrednio po panelu dyskusyjnym dr Jakub Koperwas z Sages przedstawił prezentację „Poziom dojrzałości wdrożenia systemu CRIS na przykładach wdrożeń Omega-PSIR okraszając swoje wystąpienie ciekawymi i wymownymi przykładami poziomu dojrzałości wdrażania mechanizmów, z którymi każdy z nas styka się w codziennym życiu.

I na zakończenie znowu wróciły dwa podstawowe wątki poruszane drugiego dnia wydarzenia. Tym razem uczestnicy mieli okazję wziąć udział w jednym z dwóch odbywających się równolegle warsztatów: Dydaktyka i popularyzacja Otwartych Danych Badawczych prowadzonego przez Agnieszkę Kranich-Lamczyk, Agnieszkę Wasilewską oraz Zbigniewa Ruszczyka z Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Pivoty i raporty: dobre praktyki uczelni prowadzonego przez użytkowników dla użytkowników, w trakcie którego zaprezentowane zostały przykładowe zestawienia tworzone w instytucjach użytkujących system Omega-PSIR.

Dla organizatorów szczególnie miłe były gratulacje i ciepłe słowa usłyszane w kuluarach od gości i uczestników Dni Użytkowników. Kolejne odbędą się już za rok, a ich gospodarzem będzie Uniwersytet Opolski.

Roman Tabisz/Sekcja Promocji BUG

zdj. Agata Kuźma

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 15. Maj 2024 - 08:15; osoba wprowadzająca: Marietta Tiszbein Ostatnia zmiana: środa, 15. Maj 2024 - 13:50; osoba wprowadzająca: Marietta Tiszbein