Biblioteki cyfrowe

Biblioteki cyfrowe

 • Pomorska Biblioteka Cyfrowa - Tworzona przez instytucje naukowe i kulturalne Pomorza. Oferuje dostęp do zabytków piśmiennictwa oraz dokumentów dotyczących obszaru Pomorza.
   
 • Polona - Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona udostępnia najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopisma, grafikę, fotografię, nuty oraz mapy stanowiących dziedzictwo kulturalne Polski i będące częścią zbiorów Biblioteki Narodowej.
   
 • Federacja Bibliotek Cyfrowych - Serwis umożliwiający przeszukiwanie zasobów polskich bibliotek cyfrowych zrzeszonych w FBC.
  Lista bibliotek cyfrowych zrzeszonych w FBC

 

Biblioteki cyfrowe na świecie

 • Europeana - Wirtualna Biblioteka Europejska prezentująca cyfrowe zasoby bibliotek oraz instytucji naukowych i kulturalnych krajów Unii Europejskiej. Za pośrednictwem Europeany można róenież przeglądać zbiory polskich bibliotek cyfrowych.
   
 • osmikon - Wirtualna Biblioteka Europy Wschodniej umożliwiająca wyszukiwanie specjalistycznych informacji naukowych z zakresu historii, języka, literatury, polityki i kultury  wschodnich, środkowo i południowo-wschodnich krajów europejskich.
   
 • DART-Europe E-thesis Portal - Portal zapewniajacy dostęp do prac naukowych (doktorskich i habilitacyjnych) przechowywanych w różnych repozytoriach akademickich i instytucjonalnych na terenie Europy.
   
 • Discover Yale Digital Commons - Kolekcja ponad 25 tys. zdjęć eksponatów pochodzących z archiwów, muzeów i bibliotek Uniwersytetu Yale.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 18. Czerwiec 2021 - 15:08; osoba wprowadzająca: Witold Warsiński Ostatnia zmiana: czwartek, 16. Grudzień 2021 - 17:03; osoba wprowadzająca: Witold Warsiński