Rozprawy doktorskie UG wyłożone przed obroną

Rozprawy doktorskie UG wyłożone przed obroną

Effects of selected abiotic factors on Baltic microphytobenthic communities
(Oddziaływanie wybranych czynników abiotycznych na bałtyckie zbiorowiska mikrofitobentosu)
Autor: Zuzanna Sylwestrzak
Promotor: prof. Adam Latała, dr Aleksandra Zgrundo
Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
Data obrony: 16.06.2023r.

New photocatalysts covered in graphene
Autor: Łukasz Lewandowski
Promotor: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska
Promotor pomocniczy: dr inż. Anna Gołąbiewska
Jednostka: Wydział Chemii
Data obrony: będzie podana w późniejszym terminie

Projektowanie in silico związków o nietypowej stechiometrii zawierających metale alkaiczne i metale ziem alkaicznych
Autor: Dawid Faron
Promotor: prof. dr hab. Iwona Anusiewicz
Jednostka: Wydział Chemii
Data obrony: będzie podana w późniejszym terminie

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 9. Grudzień 2021 - 18:15; osoba wprowadzająca: Witold Warsiński Ostatnia zmiana: środa, 24. Maj 2023 - 12:52; osoba wprowadzająca: Witold Warsiński