Data Management Plan

Data Management Plan

Plan Zarządzania Danymi Badawczymi (Data Management Plan) 

Jest to dokument opisujący czynności wykonywane przez zespół badawczy, na każdym etapie pracy z danymi badawczymi. DMP ma za zadanie przedstawiać, jakie dane zostały uzyskane lub wygenerowane, w jaki sposób zespół badawczy chce nimi zarządzać, jak zostaną opisane, przeanalizowane, przechowane i przy pomocy jakich narzędzi mają być na koniec projektu udostępnione i zarchiwizowane.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami opracowanymi przez naszą Sekcję:

Dane badawcze

Są to różnorodne materiały gromadzone i wytworzone w ramach prowadzenia badań naukowych. Definiowane jako zarejestrowane materiały o charakterze faktograficznym, powszechnie uznawane przez społeczność naukową za niezbędne do oceny wyników badań naukowych.

Mogą to być m.in.: dane liczbowe, dokumenty tekstowe, notatki, kwestionariusze, wyniki ankiet, nagrania audio i video, fotografie, zawartość baz danych, oprogramowanie, wyniki symulacji komputerowych, protokoły metodologiczne, obserwacje laboratoryjne. 

Otwieranie danych 

Dane badawcze powinny być tak otwarte jak to możliwe i tak zamknięte jak to konieczne.

Stanowisko Narodowego Centrum Nauki:

Otwarty dostęp powinien być zapewniony do tych danych, które stanowią podstawę opublikowanych wyników, aby umożliwić ich weryfikację. Dane te powinny być udostępniane w momencie ukazania się publikacji. W pozostałym zakresie decyduje badacz mając na uwadze ograniczenia formalno-prawne lub inne wskazane w uzasadnieniu. 

Stanowisko Komisji Europejskiej:

Komisja Europejska jest przekonana, że nie powinno się płacić za dostęp lub wykorzystanie informacji, których uzyskanie zostało już sfinansowane z publicznych pieniędzy. Europejskie przedsiębiorstwa i obywatele powinni móc w pełni z nich korzystać

Dane powinny spełniać wymogi zasad FAIR DATA:

Zasada FAIR dataFindable - powinny być możliwe do odnalezienia przez ludzi i algorytmy,

Accessible - dostępne,

Interoperable - możliwe do odczytania przez ludzi i algorytmy,

Reusable - możliwe do ponownego wykorzystania.
 

 

Zaleca się, aby miejscem udostępnienia danych było certyfikowane repozytorium danych badawczych.

Zachęcamy do skorzystania z filmu instruktażowego dotyczącego wyszukiwania repozytorium danych badawczych dla danej dyscypliny.

Wyszukiwarka repozytoriów: 

Przykładowe repozytoria danych:

Film instruktażowy dotyczący korzystania z repozytorium Zenodo.

Więcej o danych badawczych:

W przygotowaniu DMP mogą pomóc narzędzia:

Konsultacje dotyczące DMP:

Sekcja Zarządzania Danymi Badawczymi i Otwartej Nauki

Biblioteka Główna, pok. 0.44
tel. 58 523-32-67
e-mail: dane.badawcze@ug.edu.pl
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 10. luty 2023 - 12:09; osoba wprowadzająca: Agnieszka Wasilewska Ostatnia zmiana: środa, 18. Październik 2023 - 08:09; osoba wprowadzająca: Agnieszka Wasilewska