fbpx Data Management Plan | Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego

Jesteś tutaj

Data Management Plan

Data Management Plan

Plan Zarządzania Danymi Badawczymi (Data Management Plan) 

Jest to dokument opisujący czynności wykonywane przez zespół badawczy, na każdym etapie pracy z danymi badawczymi. DMP ma za zadanie przedstawiać, jakie dane zostały uzyskane lub wygenerowane, w jaki sposób zespół badawczy chce nimi zarządzać, jak zostaną opisane, przeanalizowane, przechowane i przy pomocy jakich narzędzi mają być na koniec projektu udostępnione i zarchiwizowane.

Dane badawcze

Są to różnorodne materiały gromadzone i wytworzone w ramach prowadzenia badań naukowych. Definiowane jako zarejestrowane materiały o charakterze faktograficznym, powszechnie uznawane przez społeczność naukową za niezbędne do oceny wyników badań naukowych.

Mogą to być m.in.: dane liczbowe, dokumenty tekstowe, notatki, kwestionariusze, wyniki ankiet, nagrania audio i video, fotografie, zawartość baz danych, oprogramowanie, wyniki symulacji komputerowych, protokoły metodologiczne, obserwacje laboratoryjne. 

Otwieranie danych

Dane badawcze powinny być tak otwarte jak to możliwe i tak zamknięte jak to konieczne.

Stanowisko Narodowego Centrum Nauki:

Otwarty dostęp powinien być zapewniony do tych danych, które stanowią podstawę opublikowanych wyników, aby umożliwić ich weryfikację. Dane te powinny być udostępniane w momencie ukazania się publikacji. W pozostałym zakresie decyduje badacz mając na uwadze ograniczenia formalno-prawne lub inne wskazane w uzasadnieniu. 

Stanowisko Komisji Europejskiej:

Komisja Europejska jest przekonana, że nie powinno się płacić za dostęp lub wykorzystanie informacji, których uzyskanie zostało już sfinansowane z publicznych pieniędzy. Europejskie przedsiębiorstwa i obywatele powinni móc w pełni z nich korzystać

Dane powinny spełniać wymogi FAIR DATA:

Zasada FAIR dataFindable - powinny być możliwe do odnalezienia przez ludzi i algorytmy,

Accessible - dostępne,

Interoperable - możliwe do odczytania przez ludzi i algorytmy,

Reusable - możliwe do ponownego wykorzystania.
 

 

Zaleca się, aby miejscem udostępnienia danych było certyfikowane Repozytorium danych badawczych.

Zachęcamy do skorzystania z filmu instruktażowego dotyczącego wyszukiwania repozytorium danych badawczych dla danej dyscypliny.

Wyszukiwarka repozytoriów: 

Przykładowe repozytoria danych:

Film instruktażowy dotyczący korzystania z repozytorium Zenodo.

Więcej o danych badawczych:

W przygotowaniu DMP mogą pomóc narzędzia:

Konsultacje dotyczące DMP:

Sekcja Zarządzania Danymi Badawczymi i Otwartej Nauki

Biblioteka Główna, pok. 0.44
tel. 58 523-32-67
e-mail: dane.badawcze@ug.edu.pl