Alma w FarU. Uroczystości podsumowujące

Alma w FarU - wydarzenia w Bibliotece Głównej, 14-15.03.2024

W dniach 14-15 marca 2024 r. w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowane zostały uroczystości związane z wdrożeniem nowego systemu bibliotecznego w Bibliotekach FarU oraz w Bibliotece Europejskiego Centrum Solidarności.

14 marca br. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące wdrożenie nowego systemu bibliotecznego Alma wraz z wyszukiwarką Primo w Bibliotekach FarU (Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Bibliotece Politechniki Gdańskiej i Bibliotece Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz Europejskiego Centrum Solidarności. Władze Uniwersytetu Gdańskiego reprezentowali Kanclerz dr hab. inż. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG oraz zastępca Kanclerza ds. Infrastruktury i Administracji mgr Sebastian Kruszyński, natomiast  przedstawicielem władz Politechniki Gdańskiej był Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prof. PG. Licznie reprezentowana była firma Aleph Polska, dystrybutor produktów firmy Ex Libris na czele z Prezesem Zarządu Maciejem Dziubeckim.

Podczas spotkania Dyrektor Biblioteki UG - Roman Tabisz podziękował dyrektorom oraz koordynatorom z poszczególnych bibliotek za udział w procesie wdrożeniowym. W krótkiej prezentacji przedstawił kilka refleksji po wdrożeniu systemu Alma. O działalności firmy Aleph Polska opowiedział Dominik Łuszczyński , Dyrektor ds. Rozwoju Rynku. Nie zabrakło okolicznościowego tortu.

Druga część spotkania miała charakter integracyjny. Mieliśmy okazję poznać się bliżej uczestnicząc w grze „Human bingo", a także zwiedzić wraz z naszymi gośćmi Bibliotekę Główną rozwiązując zagadki gry terenowej.

15 marca odbyło się seminarium podsumowujące wdrożenie systemu bibliotecznego, które otworzył dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego Roman Tabisz. Jako pierwsza wystąpiła prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska Dyrektorka Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. W bardzo ciekawej prezentacji przedstawiła korzyści z połączenia trzech Uczelni Trójmiasta oraz stojące przed nimi wyzwania. Pani Profesor podkreśliła, że Związek to nie tylko połączenie trzech Uczelni, ale również synergia i wzrost znaczenia na arenie międzynarodowej.

Następnie uczestnicy wysłuchali prezentacji przygotowanych przez przedstawicieli Bibliotek FarU: Dyrektora BUG Romana Tabisza, Dyrektorkę Biblioteki Głównej GUMed Katarzynę Falow, bibliotekarkę systemową BUG Marzenę Jeżowską oraz kierownika Sekcji Budowy Zbiorów Cyfrowych
i Multimedialnych Biblioteki PG Roberta Szczodrucha.

Swoimi doświadczeniami z wdrożeń systemu Alma podzielili się również goście z Torunia i Gdyni - zastępca dyrektora ds. organizacji zbiorów Biblioteki UMK Grzegorz Szturo wraz z kierowniczką Oddziału Opracowania Zbiorów Biblioteki UMK Agnieszką Dwornik, a także zastępca dyrektora ds. merytorycznych Biblioteki Gdynia Magdalena Kruszyńska i dyrektorka Biblioteki Uniwersytetu Morskiego w Gdyni dr Joanna Krzywonos.

Gościem specjalnym seminarium był Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski, który swoje wystąpienie zatytułował „Biblioteka jako usługa w 2024 roku".

Zachęcamy do obejrzenia dokumentacji zdjęciowej.

Autorami zdjęć są: Alan Stocki, Marcel jakubowski/Zespół Prasowy UG; Dominika Skutnik/Oddział Zbiorów Specjalnych; Marietta Tiszbein, Patrycja Laskowska/Sekcja Promocji BUG

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 15. Marzec 2024 - 11:53; osoba wprowadzająca: Marietta Tiszbein Ostatnia zmiana: czwartek, 21. Marzec 2024 - 13:15; osoba wprowadzająca: Marietta Tiszbein