Biblioteka poszukuje

Biblioteka poszukuje

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego przedstawia listy poszukiwanych pozycji: czasopism i książek. Listy są ułożone alfabetycznie. Wszystkich zainteresowanych przekazaniem nam wymienionych tytułów prosimy o kontakt:

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego
Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów

Kierownik: Aurelia Krzemińska
aurelia.krzeminska@ug.edu.pl
tel. 58 523 32 90
ul. Wita Stwosza 53
80-308 Gdańsk

Poszukiwane czasopisma w BUG:

Tytuł

ISSN

Brakujący wol./nr

Acta Baltico-Slavica

0065-1044 T. 19 (1990)
T. 20 (1991)
Acta Poloniae Historica   0001-6829 T. 50 (1984)
Archeion 0066-6041 T. 9 (1931)
T. 13 (1935)-T. 17 (1948)
Baltische Studien 0067-3099 Bd. 87 (2001)
Bd. 88 (2002)
Biuletyn Logopedyczny 1640-4491 2002, nr 3 (9)
2003-2011 (10-26)
Borussia 0867-6402 Nr 1 (1991)-nr 7 (1993)
Nr 9 (1994)-nr 11 (1995)
Czasopismo Prawno-Historyczne 0070-2471 T. 13, z. 2 (1961)
Historia i Kultura Ziemi Sławieńskiej   T. 2 (2003)
Komunikaty Mazursko-Warmińskie 0023-3196 1992, nr 3-4
1993, nr 1-4
1994, nr 1-4
1995, nr 1-4
1996, nr 1-4
Kultura 0023-5148 1949, nr 3,5
1950, nr 7-8
1987, nr 4
1988, nr 4
Kwartalnik Historyczny 0023-5903 T. 12, z. 1-4 (1898)
T. 14, z. 1-4 (1900)
T. 98, z. 1-4 (1991)
T. 99, z. 1 (1992)
T. 101, z.1-4 (1994)
T. 102, z. 1-4 (1995)
Literatura na Świecie 0324-8305 1972, nr 10
1973, nr 11-12
1981, nr 1-3
1997, nr 6,8
2003, nr 3-4
2004, nr 1-2
2005, nr 7-8
Meander 0025-6285 R. 25, 1-12 (1970)
R. 40, nr 7-12 (1985)
R. 46, nr 1-12 (1991)
Muzyka : kwartalnik poświęcony historii i teorii muzyki oraz krytyce naukowej i artystycznej 0027-5344 R. 35, nr 2-4 (1990)
R. 36, nr 1-4 (1991)
R. 42, nr 1-2 (1997)
Piotrkowskie Zeszyty Historyczne 2081-2663 T. 1 (1998)
T. 2 (2000)
Przegląd Historyczny 0033-2186 T. 16, z. 3 (1913)
T. 17, z. 2 (1913)
T. 18, z. 1,3 (1914)
T. 19, z. 2,3 (1915)
T. 25 (1925)
Przegląd Polityczny 1232-6488 2005, nr 71
2006, nr 78
2008, nr 87, 91-92
Quaestiones Medii Aevi 0137-4001 Vol. 3 (1986)
Vol. 4 (1991)
Roczniki Historyczne 0324-8585 R. 1 (1925)
R. 3 (1927)
R. 5 (1929)
R. 6 (1930)
R. 8 (1932)
R. 10, z. 1 (1934)
R. 11, z. 1 (1935)
R. 12, z. 2 (1936)
R. 13, z. 1-2 (1937)
R. 14 (1938)
R. 14, z. 1 (1938)
R. 15, z. 1 (1939/1946)
Zapiski Historyczne 0044-1791 T. 26, z. 4 (1961)
Zapiski Puckie 1644-8685 nr 1 (2002)
nr 4 (2005)
nr 5 (2006)

Poszukiwane książki w BUG:

Tytuł książki/ brakujące tomy

Autor/redaktor

Wydawca /rok i nr wydania

Analiza numeryczna

David Kincaid, Ward Cheney ; w przekł. i pod red. Stefana Paszkowskiego. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2006.
Bohater swoich czasów: postać literacka w powojennej prozie polskiej o tematyce współczesnej. Wybrane zagadnienia Hanna Gosk Izabelin, Świat Literacki, cop. 2002.
Deutsche Søren Kierkegaard Edition. Bd. 3  Journale und Aufzeichnungen Notizbücher 1-15 hrsg. von Markus Kleinert und Heiko Schulz [et al.] Berlin ; New York :Walter de Gruyter, cop. 2011.
Edukacja w społeczeństwie "ryzyka": bezpieczeństwo jako wartość. T.2 red. Matylda Gwoździcka-Piotrowska i in. Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 2007.
Encyklopedia - Polska.  T. 1 i 2 wyd. Danuta Borowska-Mostafa, Beata Gutowska  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Axel Springer Polska, cop. 2008.
Fotografia : bardzo krótkie wprowadzenie. Steve Edwards  Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos 2014.
Geodezja inżynieryjno-przemysłowa. Cz. 1  Jan Gocał Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne 1999.
Kreatywne poznawanie czyli Poradnik nowoczesnego krajoznawcy red. Jolanta Śledzińska i in. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 2016.
Łemkowie, Bojkowie, Rusini : historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. T.2, T.3, T.4 cz.1 i 2 red. Bohdan Halczak, Stefan Dudra i in. Różni wydawcy m.in. Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar".
Matematyczne szkiełko i oko Dariusz Laskowski Gliwice, Helion 2013.
Metafizyczne ujęcia jedności : Platon, Tomasz z Akwinu, Giovanni Pico Della Mirandolla, Arystoteles. Seria: Opera Philosophorum Medii Aevi. Textus et studia.
T. 6, fasc. 1 i fasc. 2
red. t. Mieczysław Gogacz Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej 1985.
Metafizyka. Zarys teorii bytu. Seria: Dzieła T. 7 Mieczysław Albert Krąpiec Lublin: Wyd. KUL 2000.
Mieszczański strój żywiecki. Seria: Stroje Ludowe w Karpatach Polskich. T. 1 tekst Krystyna Kolstrung-Grajny Kraków, Milówka: Fundacja Braci Golec 2007.
Mój pozytywizm Jan Tomkowski Instyut Badań Literackich 1993.
Nurt filmu autorskiego w kinie brytyjskim w latach 1945-1951 Bartosz Kazana Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos 2013.
Polityka obronna Polski i jej siły zbrojne w latach 1945-1980. T. 2   red. nauk.: Cezariusz Skuza, Wiesław Wróblewski  Szczecin : Print Group 2006.
Polska bez barier: 500 tras turystycznych dla niepełnosprawnych. Przewodnik. S. Francuz i in.  INTERIOR Multimedia
i Wydawnictwa na zlecenie Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich PROGRES 2016.
Polska poezja świecka XV wieku. (BN seria 1, nr 60 )- 2 egz.  oprac. Maciej Włodarski Wrocław,Ossolineum 1998.
Polski słownik biograficzny. T. 27 cz.3 (z. 114) red. Władysław Konopczyński Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
Polski słownik biograficzny. T. 30 cz.4 (z. 127) red. Władysław Konopczyński Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
Repertorium commentariorum Medii Aevi in Aristotelem Latinorum quae in bibliothecis publicis Parisiis asservantur : Bibliothèque Nationale, Arsenal, Mazarine, Sorbonne, Ste Geneviève.  Seria: Opera Philosophorum Medii Aevi. Textus et studia. T. 5, fasc. 1 i fasc. 2  Władysław Seńko Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej 1982.
Słownik Biograficzny żołnierzy Batalionów Chłopskich: IV Okręg Lublin. T.3 oprac. i red. Marian Wojtas Lublin: Ogólnopolski Związek Batalionów chlopskich w Warszawie 2005
Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczpospolitej. T.1 red. Jan Malinowski Bydgoszcz, Towarzysto Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej 1995.
Społeczne i kulturowe reprezentacje śmierci : koncepcje, badania i konteksty. Antologia tekstów. red. Anna E. Kubiak
i Małgorzata Zawiła
Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos 2015.
Strój górali podhalańskich. Seria: Stroje Ludowe w Karpatach Polskich. T. 4 tekst Stanisława Trebunia-Staszel Kraków, Milówka: Fundacja Braci Golec 2011.
Strój górali śląskich. Seria: Stroje Ludowe w Karpatach Polskich. T. 2 tekst Małgorzata Kiereś  Kraków, Milówka: Fundacja Braci Golec 2008.
Strój górali żywieckich. Seria: Stroje Ludowe w Karpatach Polskich. T. 3 tekst Elżbieta Teresa Filip, Barbara Rosiek Kraków, Milówka: Fundacja Braci Golec 2009.
Studia z dziejów i kultury starożytnego Bliskiego Wschodu Edward Lipiński  Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos 2013.
Sumariusz Metryki Koronnej. Seria nowa. T. 2 red. Wojciech Krawczuk Kraków, Historia Iagellonica 2001.
Tam na Podlasiu. T. 2 Tradycje podlaskiej obrzędowości red. Jana Adamowskiego i Marty Wójcickiej Lublin : nakładem Towarzystwa Regionalnego w Woli Osowińskiej 2009.
Tatry huczą gnozą! : o gnozie w twórczości prozatorskiej Tadeusza Micińskiego Krystyna Bezubik Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos 2013.
Tiegenhof = Nowy Dwór Gdański red. Marek Opitz i in. Nowy Dwór Gdański, Wydaw. "Żuławy Wiślane" cop. 2001.
Uczeni polscy XIX-XX stulecia. T. 2, H-Ł  Andrzej Śródka Warszawa : Aries 1995.
Uczeni polscy XIX-XX stulecia. T. 4, S-Ż Andrzej Śródka Warszawa : Aries 1998.
Uczeni polscy XIX-XX stulecia. T. 5, Suplement Andrzej Śródka Warszawa : Aries 2002.
Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja, psychokorekcja.
T. 7  
red. Barbara M. Kaja, Aldona Molesztak Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2007.
Wybór poezji. (BN seria 1, nr 129) Franciszek Kniaźnin Wrocław,Ossolineum 1948.
Zbiorowości etniczne w Ameryce Łacińskiej : odrębność czy asymilacja red. Tadeusz Paleczny ; aut. Monika Banaś et al. Warszawa : Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytet Warszawski 2001.
Zbrodnia rodzi się w mózgu : zagadka biologicznych uwarunkowań przestępczości Anne Moir, David Jessel  Warszawa : "Książka i Wiedza" 1998.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 17. Czerwiec 2021 - 12:33; osoba wprowadzająca: Witold Warsiński Ostatnia zmiana: piątek, 18. Marzec 2022 - 09:43; osoba wprowadzająca: Witold Warsiński