Dane osobowe w badaniach naukowych

Przetwarzanie danych osobowych w badaniach naukowych

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Wszyscy pracownicy uczestniczący w badaniu i przetwarzający w związku z tym dane osobowe osób badanych, muszą mieć stosowne upoważnienie. W przypadku braku takiego upoważnienia należy złożyć w  systemie elektronicznym ODO na Portalu Pracownika wniosek o nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 

Zgoda i klauzula informacyjna

Osoby biorące udział w badaniu powinny wyrazić stosowną zgodę oraz zostać zapoznane z klauzulą informacyjną.

Wzór klauzuli

Zasada minimalizacji

Przetwarzanie tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

Zabezpieczenie danych

  • Ograniczony i ściśle kontrolowany dostęp do danych
  • Pseudonimizacja, anonimizacja
  • Bezpieczny obieg danych

 

Polityka ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Gdańskim.

Standard bezpieczeństwa danych opracowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Opisuje m.in dobór technik anonimizacji i pseudonimizacji, ryzyka związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz ocenę skutków ujawnienia danych osobowych. 

 

Więcej informacji na stronach:

Praktyczne poradniki dotyczące przetwarzania danych osobowych

Ochrona Danych Osobowych na Uniwersytecie Gdańskim

Przetwarzanie danych osobowych w badaniach naukowych

 

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 16. Styczeń 2023 - 11:50; osoba wprowadzająca: Agnieszka Wasilewska Ostatnia zmiana: środa, 31. Maj 2023 - 07:32; osoba wprowadzająca: Agnieszka Wasilewska