Skład osobowy

Skład osobowy

1. Biblioteka Główna UG
- Informacja
- Dyrektor
- Zastępca dyrektora
- Sekretariat
- Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
- Sekcja Promocji
- Sekcja Zarządzania Danymi Badawczymi i Otwartej Nauki
- Oddział Bibliografii i Bibliometrii
- Oddział Opracowania Zbiorów
- Oddział Zbiorów Specjalnych
- Oddział Digitalizacji Zbiorów
- Oddział Udostępniania i Informacji
- Oddział Informatyzacji
- Zarządzanie i udostępnianie baz danych
- Sekcja Usług Introligatorskich 
Sekcja Zasobów Bibliotecznych
Administracja budynków Biblioteki UG
- Administracja budynku Biblioteki Głównej
- Administracja budynku Biblioteki Ekonomicznej

2. Biblioteka Ekonomiczna
3. Biblioteka Historii Kultury
4. Biblioteka Humanistyczna
5. Biblioteka Neofilologiczna
6. Biblioteka Prawna
7. Czytelnia Oceanograficzna

 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk 

 

Informacja

tel. 58 523 32 02
bug@ug.edu.pl

Dyrektor
 

 

Zastępca dyrektora ds. gromadzenia, opracowania zbiorów i Zbiorów Specjalnych 
Ewa Nowaczyk–Potaż 

tel. 58 523 32 06
e.nowaczyk-potaz@ug.edu.pl

Zastępca dyrektora ds. udostępniania, komunikacji i bibliotek specjalistycznych
Jolanta Wittstock
 

tel. 58 523 32 01
jolanta.wittstock@ug.edu.pl

Sekretariat

tel. 58 523 32 10
bib@ug.edu.pl

Kierownik
Barbara Zapędowska  
 
tel. 58 523 32 07
barbara.zapedowska@ug.edu.pl

Kamila Dąbrowska  

tel. 58 523 32 08
bib@ug.edu.pl

Maria Kosmus

tel. 58 523 32 10
maria.kosmus@ug.edu.pl

Lilla Sirocka 

tel. 58 523 32 07
bib@ug.edu.pl

Dariusz Stachowski
 
 

Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów

 

Kierownik
Aurelia Krzemińska 

tel. 58 523 32 90
aurelia.krzeminska@ug.edu.pl

Aleksandra Walczak - zakup książek polskich 

tel. 58 523 32 85
zakup.krajowy@ug.edu.pl

Aleksandra Pieczyńska-Poszewiecka - zakup książek zagranicznych

tel. 58 523 32 85
zakup.zagraniczny@ug.edu.pl

Malgorzata Bilau 

tel. 58 523 33 00
egzemplarz.obowiazkowy@ug.edu.pl

Monika Marcinkowska  tel. 58 523 33 12
egzemplarz.obowiazkowy@ug.edu.pl
Izabela Łempicka
 
tel. 58 523 32 83
Elżbieta Sadowska
 
tel. 58 523 32 87
Anna Michalik  tel. 58 523 32 87
wymiana.bib@ug.edu.pl
Katarzyna Grzesik - dary tel. 58 523 33 12
gromadzenie.dary@ug.edu.pl

Jolanta Hajduk 

tel. 58 523 33 10

Małgorzata Jażdżewska - prenumerata polska i zagraniczna 

tel. 58 523 33 00

Anna Zamorowska 

tel. 58 523 33 10
czasopisma@ug.edu.pl

Sekcja Promocji 

tel. 58 523 32 14
promocja_bug@ug.edu.pl

Monika Budzińska 

monika.budzinska@ug.edu.pl

Patrycja Laskowska

patrycja.laskowska@ug.edu.pl

Roman Tabisz  tel. 58 523 32 83
roman.tabisz@ug.edu.pl

Marietta Tiszbein 

marietta.tiszbein@ug.edu.pl

Sekcja Zarządzania Danymi Badawczymi i Otwartej Nauki 

tel. 58 523 32 67
dane.badawcze@ug.edu.pl

Kierownik
Agnieszka Wasilewska 
 
agnieszka.wasilewska@ug.edu.pl
Katarzyna Cherbetko-Zygmuntowicz 

katarzyna.cherbetko@ug.edu.pl

Agnieszka Kranich-Lamczyk 

agnieszka.kranich-lamczyk@ug.edu.pl

Zbigniew Ruszczyk

zbigniew.ruszczyk@ug.edu.pl

Oddział Bibliografii i Bibliometrii

bibliografia@ug.edu.pl

Kierownik
Mirosława Prahl 

tel. 58 523 32 04
miroslawa.prahl@ug.edu.pl

Dagmara Alaburda 

tel. 58 523 32 04

Magdalena Albrecht 

tel. 58 523 32 04

Marzena Grzegowska

tel. 58 523 32 04

Joanna Kocielska tel. 58 523 32 04
Katarzyna Skała tel. 58 523 32 04

Marzena Szczucka 

tel. 58 523 32 04

Alicja Tuchacz-Kurdziel 

tel. 58 523 32 04

Oddział Opracowania Zbiorów

opracowanie@ug.edu.pl

Kierownik
Dorota Padzik 

tel. 58 523 32 82
dorota.padzik@ug.edu.pl

Andrzej Arent 

tel. 58 523 32 36

Jolanta Bucka 

tel. 58 523 32 61

Marzena Jeżowska 

tel. 58 523 32 82

Angelika Puławska tel. 58 523 32 61

Beata Szubstarska 

tel. 58 523 32 61

Oddział Zbiorów Specjalnych 

zbiory.specjalne@ug.edu.pl

Kierownik
Angelika Dąbal 

tel. 58 523 32 81
angelika.dabal@ug.edu.pl

Marta Borkowska 

tel. 58 523 33 09

Adam Jurkowski 

tel. 58 523 32 94

Krystyna Pranga 

tel. 58 523 32 63
Katarzyna Wawrzynkowska  tel. 58 523 32 81
Konserwator książek
Katarzyna Migawa 
 
tel. 58 523 33 03

Dominika Skutnik 

tel. 58 523 32 94

Oddział Digitalizacji Zbiorów

digitalizacja@ug.edu.pl

Kierownik
Wojciech Flisikowski 

tel. 58 523 32 99
wojciech.flisikowski@ug.edu.pl

Adam Grygorowicz 
Marcin Leszczyński
Mirosław Supel
Maciej Zawisza

tel. 58 523 32 99

Oddział Udostępniania i Informacji

 

Kierownik
Bartłomiej Tomaszewski 

tel. 58 523 32 34
bartlomiej.tomaszewski@ug.edu.pl

Wypożyczalnia - I piętro

tel. 58 523 32 25
wypozyczalnia@ug.edu.pl

Agnieszka Bartczak 
Anna Kęprowska 
Małgorzata Kondracka 
Marta Lisicka

 

Wypożyczalnia - część magazynowa

tel. 58 523 32 30
zamowienia_bug@ug.edu.pl

Ewa Butkiewicz 
Ilona Frączkowska 
Małgorzata Kobylańska 
Oleg Mokhorev
Sylwia Sirocka
Marcin Starczewski 

 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 
 
tel. 58 523 32 18
wmbg@ug.edu.pl
Agnieszka Fiebig
Ewa Rucińska 
tel. 58 523 32 18

Czytelnia I - Kultura i Sztuka

sztuka@ug.edu.pl

Katarzyna Dunajska 

tel. 58 523 32 47

Krystyna Krawczyk 

tel. 58 523 32 29

Anna Laskowska 

tel. 58 523 32 29

Maciej Smolarski 

tel. 58 523 32 29

Czytelnia II - Nauka o literaturze, Językoznawstwo

literatura@ug.edu.pl
Paulina Giacewicz tel. 58 523 32 56
Klaudia Kostrzewa  tel. 58 523 32 40
Agnieszka Kuciewicz tel. 58 523 32 56
Xymena Synak-Steinborn tel. 58 523 32 56

Czytelnia II - Nauki humanistyczne

humanistyka@ug.edu.pl
Lidia Rumińska  tel. 58 523 32 56
Katarzyna Marchewka  tel. 58 523 32 40
Karol Sęk  tel. 58 523 32 56
Paweł Trapp  tel. 58 523 32 56
Barbara Wróbel tel. 58 523 32 56

Czytelnia III - Nauki Społeczne

nauki_spoleczne@ug.edu.pl
Julia Ellwardt  tel. 58 523 32 77
Sebastian Gierkiewicz  tel. 58 523 32 77
Ewa Krawczyk  tel. 58 523 32 77
Wiesława Szczypka tel. 58 523 32 77

Czytelnia III - Nauki Ścisłe

nauki_scisle@ug.edu.pl
Ksenia Hoffmann tel. 58 523 32 77
Grażyna Jędrzejewska tel. 58 523 32 77
Izabela Nowak tel. 58 523 32 77
Beata Roszkowska-Paszuk tel. 58 523 32 77

Oddział Informatyzacji

 
Kierownik
Mirosława Hopa-Surma
tel. 58 523 32 53
m.hopa-surma@ug.edu.pl
Zbigniew Misiewicz
 
tel. 58 523 32 46
zbigniew.misiewicz@ug.edu.pl
Witold Warsiński
 
tel. 58 523 32 45
witold.warsinski@ug.edu.pl

Wojciech Lis 

tel. 58 523 32 45
wojciech.lis@ug.edu.pl

Paweł Landowski 

tel. 58 523 32 45
pawel.landowski@ug.edu.pl

Daniel Dec
 
tel. 58 523 32 84

Zarządzanie i Udostępnianie Baz Danych 

zasoby.online@ug.edu.pl
Urszula Kulczycka tel. 58 523 33 11
urszula.kulczycka@ug.edu.pl
Agnieszka Ołdziej

tel. 58 523 33 11
agnieszka.oldziej@ug.edu.pl

Sekcja Usług Introligatorskich

tel. 58 523 32 43
Grzegorz Długołęcki
Katarzyna Piotrzkowska
Alicja Ratajczyk
 

Administracja budynków Biblioteki UG

 
Kierownik
Maria Mincewicz
tel. 58 523 32 15
maria.mincewicz@ug.edu.pl 
Administracja budynku Biblioteki Głównej  
Monika Nikołajska  tel. 58 523 32 16
monika.nikolajska@ug.edu.pl
Administracja budynku Biblioteki Ekonomicznej  
Jarosław Głogowski tel. 58 523 13 47
jaroslaw.glogowski@ug.edu.pl

Sekcja Zasobów Bibliotecznych (Magazyn Składowy BUG)
ul. Chodkiewicza 9a, 80-514 Gdańsk Brzeźno

 
Kierownik
Elżbieta Wittkowska-Plura
elzbieta.wittkowska-plura@ug.edu.pl
Mirosław Czapko 
Wanda Demkowicz-Dobrzańska 
Katarzyna Kantor-Bielińska 
Iwona Kwidzińska 
Dariusz Siwiak 
Magdalena Wydrzyńska 
tel. 725 995 599
brzezno@ug.edu.pl

Biblioteka Ekonomiczna Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 110, 81-824 Sopot

 
Kierownik
Katarzyna Krasowska
tel. 58 523 14 13
katarzyna.krasowska@ug.edu.pl

Informatorium
Maja Karpińska 
Lidia Skarżyńska 
Barbara Tykocka 

tel. 58 523 14 69
info.be@ug.edu.pl
Wypożyczalnia
Ewa Chojnacka 
Dominika Ciupek 
Magdalena Wójcik
tel. 58 523 14 03
circ.be@ug.edu.pl

Czytelnia Centrum Dokumentacji Europejskiej
Katarzyna Banaszek 

tel. 58 523 13 06
cde.be@ug.edu.pl

Czytelnia A 
Magdalena Gierkiewicz 
Iwona Pacucha 
Bożena Siwiak 
Jolanta Waruszewska 

tel. 58 523 12 72
czyt.be@ug.edu.pl
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
Katarzyna Banaszek
tel. 58 523 13 06
wmb.be@ug.edu.pl
Magazyn 
Joanna Gajewska
Iwona Jaroszewicz 
Paulina Zięba 
Beata Ziębińska
tel. 58 523 14 93

Biblioteka Historii Kultury Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bielańska 5, 80-851 Gdańsk

 
Kierownik
Rafał Kulczycki 
tel. 58 523 37 13
rafal.kulczycki@ug.edu.pl
Czytelnia i Wypożyczalnia
Elżbieta Lademann 
Anna Zielińska 
tel. 58 523 37 13
bhk@ug.edu.pl

Biblioteka Humanistyczna Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk

 
Czytelnia i Wypożyczalnia
Jolanta Bielacka 
Małgorzata Ćwiklińska
Halina Pawłowska
tel. 58 523 21 32, tel. 58 523 21 33
bfh@ug.edu.pl

Biblioteka Neofilologiczna Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk

 
Kierownik
Małgorzata Śleszyńska
tel. 58 523 30 57
malgorzata.sleszynska@ug.edu.pl
Czytelnia i Wypożyczalnia
Swietłana Burchanow
Maria Garbat 
Marlena Gracz 
Aleksandra Marcinkowska
Małgorzata Schulz 
tel. 58 523 30 59
bneo@ug.edu.pl

Biblioteka Prawna Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk

 
Kierownik
Anna Stasiewicz-Jakubik
tel. 58 523 29 38
anna.stasiewicz-jakubik@ug.edu.pl
Czytelnia i Informacja
Agnieszka Bielinowicz 
Emilia Dulczewska-Maszota 
Marzena Loroff 
Elżbieta Posłajko 
tel. 58 523 29 40
bpraw@ug.edu.pl
Magazyn i Wypożyczalnia
Julita Ellwart
Magdalena Niemczyk-Piszczek
Katarzyna Sołtys 
Monika Szlachetka  
tel. 58 523 23 98
wypo_bpraw@ug.edu.pl
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
Marzena Loroff 
tel. 58 523 29 39
wmb_bpraw@ug.edu.pl

Czytelnia Oceanograficzna Uniwersytetu Gdańskiego
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia

 
Kierownik
Katarzyna Krasowska
tel. 58 523 14 13
katarzyna.krasowska@ug.edu.pl
Barbara Cieślik tel. 58 523 66 35
bocean@ug.edu.pl

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 9. Czerwiec 2021 - 14:39; osoba wprowadzająca: Witold Warsiński Ostatnia zmiana: wtorek, 7. Maj 2024 - 09:09; osoba wprowadzająca: Marietta Tiszbein